OK1FUN

21.9.2018 byla oficíálně  přidělena licence s volacím znakem OK1FUN